แผนภูิมิประกอบการศึกษา

  1. แผนภูมิที่ 1 มองประวัติศาสตร์อิสราเอลกว้าง ๆ
  2. แผนภูมิที่ 2 ประวัติศาสตร์อิสราเอลในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ
  3. แผนภูมิที่ 3 สมัยสองราชอาณาจักร
  4. แผนภูมิที่ 4 สมัยจักรวรรดิ อัสซี เรียเรืองอำนาจ
  5. แผนภูมิที่ 5 สมัยจักรวรรดิบาบิโลนเรืองอำนาจ
  6. แผนภูมิที่ 6 สมัยจักรวรรดิเปอร์เซียเรืองอำนาจ