ชื่อ: "แผนที่โลก"
ดูภาพขยาย


ชื่อ: "แผนที่อาณาจักรสมัยดาวิด"
ดูภาพขยาย


ชื่อ: "แผนที่แผ่นดินคานาอัน"
ดูภาพขยาย

 


ชื่อ: "แผนที่แผ่นดินพระสัญญา"
ดูภาพขยาย


ชื่อ: "แผนที่สองราชอาณาจักร"
ดูภาพขยาย

 


ชื่อ: "แผนที่จักรวรรดิเปอร์เซีย"
ดูภาพขยาย


ชื่อ: "แผนที่จักรวรรดิบาบิโลน"
ดูภาพขยาย


ชื่อ: "แผนที่จักรวรรดิกรีก"
ดูภาพขยาย

ชื่อ: "อิสราเอล 12 เผ่า "
ดูภาพขยาย