แนะนำการใช้งานเว็บไซด์

           ต่อจากนี้ไปจะเป็นการแนะนำโครงสร้างของข้อมูล และตัวเชื่อมโยงต่าง ๆ ภาในเว็บไซด์นี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซด์นี้สะดวกขึ้น

     

 

หน้าแรก (home page)

จะเป็นหน้าแรกที่ผู้ใช้ เมื่อเข้ามาในเว็บไซด์นี้จะเห็นเป็นหน้าเริ่มแรก ภายในหน้านี้ประกอบด้วย

เป็นตัวเชื่อมไปยังเนื้อหาภายในเว็บไซด์นี้

 เป็นตัวเชื่อมไปยังข้อมูลแผนที่ประกอบกับเนื้อหาภายในเว็บไซด์นี้

เป็นตัวเชื่อมไปยังข้อมูลแผนภูมที่ประกอบกับเนื้อหาในเว็บไซด์นี้

 เป็นตัวเชื่อมมายังเนื้อหาแนะนำการใช้งานเว็บไซด์นี้

 

 

 

 

หน้าต่อไป >>