การทำงานของกล้องถ่ายรูป
และส่วนประกอบของกล้อง

กล้องถ่ายภาพชนิดต่างๆ และการบำรุงรักษา อุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ E-Learning Ca205


วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น รหัสวิชา Ca205 ภายใน
เว็บไซต์ท่านจะได้รับความรู้มากมายที่เตรียมไว้ให้
ท่านได้เรียนรู้เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนท่านสามารถ
พัฒนาไปสู่ช่างภาพระดับก้าวหน้า ได้อย่างไม่ยาก
มีเนื้อหาที่อธิบายง่ายๆ พร้อมภาพประกอบ สวยงาม
ง่ายต่อการทำความเข้าใจ แบ่งบทเรียนออกเป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการ ค้นคว้าและศึกษา หาความรู้

ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้
คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และ อยากศึกษา
ในเรื่องการถ่ายภาพไม่มากก็น้อย หากมีข้อ
ผิดพลาดประการใดทาง คณะผู้จัดทำ ก็ขออภัย
มา ณ โอกาสนี้ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่าน
คงเพลิดเพลิน และได้รับความรู้ทางการถ่ายภาพ
อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์นี้

...คณะผู้จัดทำ...
Home Webboard Payap University About Us Contact us Link
::Design & Develop By P-Webmaster ::
:: Contact WebMaster at Ple_ca@hotmail.com ::